Комплекс Камбаните

Външен бар
15/01/2020
Къща в Панчарево
11/01/2020

Комплекс Камбаните

Монтаж на фасади от декоративни профили 50X50 мм през 50 мм.

Изполвани материали:

Декоративни профили: AFB-5050

Цвят: ТЪМНО КАФЕ

Повърхност: ПЯСЪЧНО