Комплекс Камбаните

Къща в Панчарево
26/11/2018
Интериор на офис
26/11/2018

Комплекс Камбаните

Монтаж на фасади от декоративни профили 50X50 мм през 50 мм.

Изполвани материали:

Декоративни профили: AFB-5050

Цвят: ТЪМНО КАФЕ

Повърхност: ПЯСЪЧНО