Проект 63 кв. Симеоново – облицовка и декоративни греди

Затворен комплекс River Park с облицовка
31/08/2021

Затворен комплекс от къщи с възложител "Проект 63" в кв. Симеоново, гр. София

Доставка и монтаж на иновативни фасади, комбинация от облицовка и декоративни профили.

Използвани материали:

Фасадна облицовка: AFS - C 07

Декоративни профили: AFB-15050

Цвят: ТИК

Повърхност: ФУРНИР 1