Comfort Residence с облицовъчен профил

Затворен комплекс София
09/12/2020
Център за социална рехабилитация и интеграция Елин Пелин
05/10/2020

Сграда Comfort Residence в София

Доставка и монтаж на облицовка от композитно дърво.

Използвани материали:

Декоративна облицовка: AFS-L 03

Цвят: ТИК

Повърхност: ЛИЦЕ 2